PELUANG MILIKI PERNIAGAAN!!!

Diperlukan oleh anjung niaga, 04-01-2014, dari Selangor

Huraian

PELUANG MILIKI PERNIAGAAN!!!
Secara Perkongsian Pintar

Tidak perlu mencari premis perniagaan
Tidak perlu mencari barangan/produk
Tidak memerlukan pekerja
Tidak perlu modal sendiri dan tiada risiko besar
Peluang mendapat pulangan yang lumayan dan berterusan
Mempunyai 400 produk untuk dipasarkan

sila lawati http://projekg2015.com/?id=anjungniaga